Firma LAMINEX-FORM zajmuje się przetwarzaniem tworzyw sztucznych z żywic poliesterowych i mat szklanych.
Wytwarzane z tych materiałów wyroby są odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz niskich i wysokich
temperatur. Mogą być również odporne na działanie czynników chemicznych. Wyroby te prdukowane są w pełnej gamie kolorów
i nie ulegają odbarwieniu. Wszystkie wyroby posiadają wymaganą dokumentację i pełną gwarancję.
Większość posiada atesty.
Wyroby te są przeznaczone zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny. Od początku istnienia firmy około 60% produkcji
kierowana est do Austrii, Niemiec, Włoch oraz Rosji.